หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 พ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 83
 


 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  
อ่าน: 348
 
 
     


 
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาสังคม [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 140
 


 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 194
 
 
     


 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ) จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 341
 


 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 341
 
 
     


 
กิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 93
 


 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 178
 
 
     


 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า [ 21 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 174
 


 
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 89
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494