หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 12 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 77
 


 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค Streptococcus suis หรือโรคไข้หูดับ [ 4 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 517
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าขอเชิญชวนรณรงค์\\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" [ 6 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 796
 


 
โครงการ การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุข (Long Term Care) [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 494
 
 
     


 
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 1292
 


 
กิจกรรมวันเด็ก [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 243
 
 
     


 
กิจกรรมพ่นยุง [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 238
 


 
กิจกรรมคลองสวยน้ำใส [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 179
 
 
     


 
การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินงาน การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหาดล้า [ 12 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 173
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 24 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 52
 
  (1)  
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494