หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 


นางบุษยมาส หาญกาย
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
 


นายสมหมาย ทานะขันธ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า


นางเตือนใจ ผ่อนผัน
เลขานุการสภา
 
 


นางหวั่น ทาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางนิตธยา เชื้อสาวะถี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวคำสี สุขคำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายมณี พิมพ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9