หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


นางบุษยมาส หาญกาย
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
 


นายสมหมาย ทานะขันธ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า


นางเตือนใจ ผ่อนผัน
เลขานุการสภา
 
 


นางหวั่น ทาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางนิตธยา เชื้อสาวะถี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวคำสี สุขคำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายมณี พิมพ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494