หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


นางบุษยมาส หาญกาย
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
 


นายสมหมาย ทานะขันธ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า


นางอภิสรา ไชยแล
เลขานุการสภาฯ
 
 


นางสมัย ตานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางแสนสุข อรชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางฉนัจตา สง่าอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายบุญมี ขันกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสุพรรณ มีอินถา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางเตือนใจ ผ่อนผัน
สมาชิกสภา ส.อบต.ม.5


นางเรณู วงค์ชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอัครเดช ทิพยราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายจำเนียร ทะใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494