หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
แผนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555  [ 4 ก.ค. 2555 ]   
 
แบบติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 4 ก.ค. 2555 ]   
 
สนง.ที่ดิน จ.อต. โอนเงินรายได้ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555  [ 3 ก.ค. 2555 ]   
 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด  [ 3 ก.ค. 2555 ]   
 
โอนเงินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเบี้ยยังชีพ(เพิ่มเติม) ให้ อปท. ในพื้นที่ จ.อต. วันที่ 28 มิ.ย. 2555  [ 2 ก.ค. 2555 ]   
 
อต 0037.3/ว 17 รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  [ 2 ก.ค. 2555 ]   
 
อต 0037.3/ว 16 ขอให้ อปท. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน"  [ 2 ก.ค. 2555 ]   
 
กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาลประจำปี๒๕๕๕  [ 29 มิ.ย. 2555 ]   
 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  [ 28 มิ.ย. 2555 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่น 2,3,4  [ 28 มิ.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.2/ 613 สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ อปท. มีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ  [ 22 มิ.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3/ ว2628 การอบรมเชิงปฏิบัติการ''โคลงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง''  [ 21 มิ.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3/ว 2763 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2555  [ 21 มิ.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3/15 ขอให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ในสถานศึกษา  [ 20 มิ.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3/ 603 รายละเอีอดการโอนเงินให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน  [ 21 มิ.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     331      332      333     (334)     335      336      337     ....หน้าสุดท้าย >> 345