หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.อุตรดิตถ์   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทม.อุตรดิตถ์   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทม.อุตรดิตถ์   จ้างเหมาขุดวางท่อเมนประปา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ผักขวง   จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว สายนาผักขวง หมู่ที่ 2 บ้านผักขวง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.หัวดง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๓,๒๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอีัยดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.หัวดง   ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ในเมือง   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ในเมือง   จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.ในเมือง   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.หาดงิ้ว   จ้างโครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ำ PVC จากขนาด ๓ นิ้ว เป็น ๔ นิ้ว เป็นท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า จากบ้านนายบุญส่ง ทาเหล็ก ถึงนางโสภา คำดำ ฯ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.หาดงิ้ว   จ้างโครงการต่่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร/ลานกีฬา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.นายาง   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหลักร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ทต.ทองแสนขัน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
อบต.หาดล้า   โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรเชื่อมต่อท่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ ผัง ๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย 4 ธ.ค. 2566
ทม.อุตรดิตถ์   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ทม.อุตรดิตถ์   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ทม.อุตรดิตถ์   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.ในเมือง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.ในเมือง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อบต.บ้านหม้อ   ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามเด็กเล็กเล่นกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 824
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054