หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านด่านนาขาม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ห้วยมุ่น   จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง หมึกในตัว (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ในเมือง   จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถรางนำเที่ยว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.บ้านด่านนาขาม   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.บ้านด่านนาขาม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตามโครงการร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.น้ำพี้   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๔๔-oo๖ สายแยก ทล.๑๑๗ - หนองป่าบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพี้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๖o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๖๔o ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
อบต.คอรุม   ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางขาบ ขาวจ่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.คอรุม   ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสนิท เกิดที่สุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.คอรุม   ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสมนึก โตเกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.คอรุม   ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นายประทุม พรมมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ท่าปลา   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 24 พ.ค. 2565
อบต.ท่าปลา   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำสิงห์เหนือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ท่าปลา   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามร้อยเมตร ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าปลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ท่าปลา   จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน ๒๑๕๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.ท่าปลา   จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 6948 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.หาดงิ้ว   จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบสูบน้ำอัตโนมัติ ระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านวังแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.หาดงิ้ว   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 320
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054