หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ตรอน   จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ตรอน   ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ตรอน   ซื้อจอรับภาพแบบขาตั้งขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ตรอน   ซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิว จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.หาดงิ้ว   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ทองแสนขัน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม -31 ธันวาคม 2564 ปรจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.ทองแสนขัน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนขัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม -31 ธันวาคม 2564 ปรจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
ทต.ทองแสนขัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.ห้วยมุ่น   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก/นักเรียน ร.ร.บ้านห้วยมุ่น,ร.รบ้านห้วยโป่ง,ร.ร.บ้านโป่งพาน ศพด.ห้วยมุ่น,ศพด.ห้วยโป่ง,ศพด.โป่งพาน,ศพด.ส่องสีสำหรับเด็ก 331 คน เป็นเวลา 107 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 64 ถึง 12 พฤษภาคม 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.หาดล้า   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.หาดล้า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.หาดล้า   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.หาดล้า   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.หาดล้า   ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการและเพื่อบริการประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทต.ทองแสนขัน   ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปี 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564) เดือน ธันวาคม 2564 (เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คอรุม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คอรุม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงท่ายวน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คอรุม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแต้ว ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คอรุม   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.คอรุม   ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ทีชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คอรุม จำนวน ๔ ศูนย์ เป็นจำนวน ๒๐ วัน (๑ -๓๑ ธันวาค ๒๕๖๔) ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 30 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 241
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494