หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ สี่แยกผัง ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย วางท่อ PVC O ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๕๐๐ เมตร และวางท่อ PVC O ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายบอกทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเจริญ ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยใต้สายไปน้ำหมัน ม.8 บ้านคีรีทอง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L๕๑๙๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙/๖๒/๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ ผัง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านประชาสาร วางท่อ PVC O ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๗๖๗ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ สายหมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย - หมู่ที่ ๕ บ้านประชาสาร วางท่อ PVC O ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๒๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๐/๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๖๑/๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการภายในพื้นที่ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]จ้างทำป้าย โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการภายในพื้นที่ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการภายในพื้นที่ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการภายในพื้นที่ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ถังแรงดันเทวาไนท์ ขนาด ๕๐๐ ลิตร หนา ๔ มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๗๙-๐๐๓ สายทางบ้านเจริญสุข - บ้านคลองชมภู) ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054