องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า อ.หาดล้า จ.อุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ อบต.หาดล้า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ในไตสมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 1,350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 81 อุตรดิตถ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าที่ทำกิน สย. หมู่ที่ 9 บ้านเนินสูง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต.81 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]

  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494