หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๖๗ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?ป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔? จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๑ รหัสพัสดุ ๐๐๓/๔๘/๐๐๐๑ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ขนาด ๕๐ ลบ.ม. ผัง ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองชมภู ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเชื่อมต่อท่อน้ำรี หมู่ 4 บ้านโป่งแก้ว ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเชื่อมต่อน้ำรี หมู่ ๗ บ้านเจริญสุข ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ ๖ บ้านคลองชมภู ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างและบริการประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนิคมฯ๒ ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ ๓๓๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ได้มาตรฐาน มอก. [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนที่ชำรุดเสียหายรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๑ รหัสพัสดุ ๐๐๓/๔๘/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะและซ่อมบำรุงรักษาส่วนที่ชำรุดเสียหาย รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๔๑๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างแรงงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างนำเครื่องปริ้นเตอร์ตรวจเช็คซ่อมแซม ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J๔๓๐W หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙/๕๖/๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494