หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์) หมายเลขทะเบียน ฆข ๘๐๔๖ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๓๔ ๕๙ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๓๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คระยะ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ทะเบียน บต ๖๐๙๑ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุ ๐๐๑๕๐๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง , แก็ส LPG และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หาดล้า ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างอัดสารบรรจุสารดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หาดล้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หาดล้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อเพื่อการเกษตร ที่ สย. เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ หมู่ที่ 6 บ้านคลองชมภู ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อน้ำอุปโภค - บริโภค เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ หมู่ที่ 6 บ้านคลองชมภู ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อน้ำอุปโภค - บริโภค เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อน้ำอุปโภค - บริโภค เชื่อมต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ หมู่ที่ 2 บ้านตีนดอย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างสลับเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๑ อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๔๘ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์) EPSON จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กฉ ๖๒๙๓ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๐๙๖๑๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๑ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๐๓/๔๘/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP ๓๑๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙๖๕๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แปรงทาสีขนสัตว์ ๒.๕ นิ้ว ด้ามเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเชตเลือกตั้ง จำนวน ๑๑ ป้าย และป้ายไวนิลที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054