หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๒๗ ป้าย (รอบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย,ยาฆ่าแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ชุด สำหรับใช้ในสถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]จ้างแรงงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๑ คน วันละ ๓๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง จำนวน ๑๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๒๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อโล่รางวัล ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนและขุดลอกรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนและขุดลอกรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไม้ชักฟิวส์แรงสูง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อหินเบอร์ ๓/๔ เพื่อปรับปรุงสถานที่สนับสนุนการจัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่เมจิกสกิน (แบบม้วนเก็บ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]หินเบอร์ ๓/๔ จำนวน ๓ คิว [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลหาดล้า จำนวน ๑ คน วันละ ๓๒๐ บาท จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เชื่อมระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ บันไดสไลด์อลูมิเนียม จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]โครงการเสริมผิดจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ ขนาด ๑ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494