หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร ใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๑๖ จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียนหมายเลข กจ 4117 รหัสพัสดุ 001/57/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คตามระยะและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมายเลขทะเบียน บต ๖๐๙๑ อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๐/๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (งวดที่ ๒-๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเขียนและกระเป๋า โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิแก่สตรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างแรงงานปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างแรงงานปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ PVC เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านเจริญสุข ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า งวดที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ST ๑๘๐ จำนวน ๔.๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคีรีทอง ตำบลหาดล้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๒ ป้าย และป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และราชินี จำนวน ๒ ป้าย เพื่อประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมโรงสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองชมภู ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494