หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ คลองชมภู หมู่ที่ 6 ตำบลหาดล้า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 2 ธ.ค. 2565 ]เช่าพื้นที่เว็บไซต์ ต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าจำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-๑๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานราชการและบริการประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดล้า จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๔๑๑๗ อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๗/๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ๑๒ เป้าหมาย ร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขนาด ๒.๕ เมตร x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเข้าที่ทำกินสายบ้านนายสุเมธ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองชมภู ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L๕๑๙๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙/๖๒/๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2565 ]เหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลหาดล้า ตามโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำซุ้มวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นตามโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานและสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054