หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปรกรณ์เพื่อจัดทำป้ายและที่ปิดประกาศผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เช่าพื้นที่เว็บไซต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]ทำป้ายไวนิลสถานที่ปิดประกาศผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (หัวข้อป้ายกระดานปิดประกาศฯ) [ 2 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของส่วนงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๔๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานและสำหรับการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]จ้างนำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๑ รหัสพัสดุ ๐๐๓/๔๘/๐๐๐๑ เข้าตรวจและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่น สำหรับใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า และบริการประชาชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏฺิบัติงานกองช่างและบริการประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง) สำหรับบำรุงต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบสำนักงานและสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อผ้าใบเต้นท์เพื่อซ่อมบำรุงรักษาผ้าใบเต้นท์ให้ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 5 หลัง รหัส 484/57/0013-0017 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายโคมไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่าง LED ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตีนดอย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเจริญสุข ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Economy Package 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ คลอรีนผง สารส้ม ปูนขาว สำหรับใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494