หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโรงเรียนนิคมฯ 6 ) หมู่ที่ 3 บ้านหาดไก่ต้อย [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๖๓ อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๔๗/๐๐๐๑ เพื่อใช้ในราชการและบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน กจ ๔๑๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างแรงงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะและบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในราชการและการบริการประชาชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการและเพื่อบริการประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อไฟ LED และไฟสปอตไลล์ ๕๐ w เพื่อใช้ในสถานที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายบอกสถานที่เลือกตั้งและป้ายรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ ป้าย เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ (รถไทยแลนด์) หมายเลขทะเบียน ฆข ๘๐๔๖ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๓๔/๕๙/๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนข ๑๔๔ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๐๙/๔๓/๐๐๐๑ และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๒๕๒๑ อุตรดิตถ์ รหัสพัสดุเลขที่ ๐๐๙/๖๐/๐๐๐๒ เพื่อใช้ในราชการและบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกอบการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมฯ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494