กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประจำปี 2561 จำนวน 1,350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 81 อุตรดิตถ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าที่ทำกิน สย. หมู่ที่ 9 บ้านเนินสูง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต.81 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]

  (1)