ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดลำ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 27 ม.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256381,012-----------81,012
256281,838460,24146,504230,032155,414181,306130,98258,158123,016110,74945,94890,3141,714,502
2561--------3084,4894,9872,23712,021
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,807,535
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี