หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอท่าปลา (เดิม) เมื่อปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้ ทำการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ กั้นแม่น้ำน่านทำให้น้ำเอ่อล้นท่วม
ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลหาดล้า ราษฎรได้พากันอพยพหนีน้ำมาสู่ที่อยู่ใหม่ โดยทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ทำกิน โดยจับฉลากครอบครัวละ 15 ไร่ ปัจจุบันตำบลหาดล้า จึงประกอบไปด้วย ประชาชน หลากหลายหมู่บ้าน หลายตำบลของอำเภอท่าปลา ที่โยกย้ายมาอยู่รวมกันเป็นผัง ๆ รวมกันเป็นตำบลหาดล้า
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าปลา ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 56.964 ตารางกิโลเมตร
  
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า มีสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขามีเนินสลับ (คล้ายลูกระนาด) มีลำห้วย 9 สาย คือ ห้วยอีบุต, ห้วยรกช้าง,ห้วยสิงห์, ห้วยคลองชมภู, ห้วยผาเข็ม, ห้วยงุ้นใหญ่, ห้วยงุ้นน้อย, ห้วยชำ, ห้วยอ้อมซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร แต่จะแห้งขอดใน
ช่วงฤดูแล้ง
 
 
   
มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน อากาศร้อนมากบางปีมีอุณหภูมิจะสูงถึง 38-43 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี

ฤดูหนาว อากาศหนาวระยะสั้น คือเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ฤดูฝน มีฝนตกทิ้งช่วงแทบทุกปี เริ่มเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปี
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรวมได้แก่ ทำนา ไร่อ้อย ข้าวโพด ปลูกพริก ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ลำไย ต้นสัก และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
  
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,656 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,276 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88

หญิง จำนวน 2,380 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,300 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 81.74 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนิคมฯ 2 234 245 479 120  
2   บ้านตีนดอย 277 304 581 164
  3   บ้านหาดไก่ต้อย 297 312 609 169  
4   บ้านโป่งแก้ว 240 262 502 166
  5   บ้านประชาสาร 298 339 637 188  
6   บ้านคลองชมภู 316 347 663 175
  7   บ้านเจริญสุข 355 340 695 169  
8   บ้านคีรีทอง 195 165 360 105
  9   บ้านเนินสูง 64 66 130 44  
    รวม 2,276 2,380 4,656 1,300
  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
097-960-3054