หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต.หาดล้า
ศาสนสถานที่สำคัญตำบลหาดล้า
วิสัยทัศน์ อบต.หาดล้า
" แหล่งผลิตมะม่วงหิมพานต์
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ
ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี "
1
2
3
 

 
 


ร.ต.ไสว นาชัย
นายก อบต.หาดล้า
โทร : 0898589577
 


นายดั่น ศิลวรรณ
รองนายก อบต.หาดล้า
โทร : 0848113074


นายสมคิด ทานะขันธ์
รองนายก อบต.หาดล้า
โทร : 0860864380
 


พ.จ.อ.สุพจน์ แสงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
โทร : 0869281816
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
055-499-494