หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 


ร.ต.ไสว นาชัย
นายก อบต.หาดล้า
 


นายดั่น ศิลวรรณ
รองนายก อบต.หาดล้า


นายสมคิด ทานะขันธ์
รองนายก อบต.หาดล้า
 


นางรัชวรรณ มโนรมณ์
เลขานุการ นายกอบต.หาดล้า