องค์การบริหารส่วนตำบล หาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์