สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
หมู่ที่ 5 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ : 0-5549-9494 E-mail : admin@hadla.go.th
Powered By WNT.CO.TH